Joga kot način življenja

Bistvo vadbe joge je razvoj razumevanja jogijskih praks in uporaba le teh za razumevanje lastnega življenja. Gre za razvoj zdravih navad in življenjskega sloga nas samih in ljudi okrog nas kot tudi za razvoj fizičnega, čustvenega in duševnega zdravja


Joga izhaja iz Indije, kjer še vedno predstavlja močno tradicijo in pot k razsvetljenju. Vadba joge se silovito širi po celem svetu. Je tehnika, ki utiša delovanje uma in daje človeku možnost, da pristopi k resničnemu sebi.


Joga ni le gibanje, dihanje in meditacija, je življenjski slog in filozofija življenja. Joga nas spodbuja in motivira, da dojamemo, da smo vsak trenutek sposobni izboljševati kvaliteto življenja. Praksa joge prinaša transformacijo osebnosti na fizičnem, mentalnem in duhovnem delu življenja.


Joga prepoznava telo kot strukturo večih plasti. Notranje jedro – duša (atman) je objeto z petimi plastmi. Praktikant joge potuje navznoter proti svoji duši skozi te plasti preko lastne duhovne rasti. Potovanje navznoter sovpada z dvigom zavesti, od tiste naučene, pridobljene zavesti pa vse do univerzalne zavesti, kjer ni ega, kjer spoznamo da smo vsi eno, da smo vsi ljudje enaki. Gre za proces rasti, v katerem sprejmemo svoja lastna čustva in misli in dojamemo da ni napačnih in ni pravih čustev in misli ter začnemo svoje življenje dojemati na drugačen način, kjer ima vse svoj smisel.


Bistvo vadbe joge je razvoj razumevanja jogijskih praks in uporaba le teh za razumevanje lastnega življenja. Gre za razvoj zdravih navad in življenjskega sloga nas samih in ljudi okrog nas kot tudi za razvoj fizičnega, čustvenega in duševnega zdravja.


RAVNI POZNAVANJA JOGE


Prva raven je blago spoznavanje joge, kjer praktikant joge obiskuje tečaj joge pri učitelju in je zadovoljen z samo prakso joge in čuti, da telo postaja bolj prožno in umirjeno, zaradi različnih položajev in sprostitve.


Druga raven nastopi, ko si praktikant želi globje v prakso, ko preizkuša več tipov joge, se uči pri različnih učiteljih, jogo vadi doma, si prebira literaturo o jogi, se udeleži kakega joga vikenda, kjer dograjuje svojo prakso.


Tretja stopnja joge je, ko praktikant joge začne spreminjati svoj način življenja. V tem obdobju začne opažati spremembe, ki jih doživlja preko joge. Ugotavlja, da ga praksa joge ne le sprosti, temveč postaja tudi bolj optimističen, bolj ozaveščen, čuti se bolj radosten, prav tako pa zaznava, da se pojavijo tudi čustva, ki so bila do sedaj potlačena. Prav te izkušnje ga še bolj navdušijo za raziskovanje samega sebe. Jogo preučuje samostojno in v skupini. Poskuša razumeti spremembe, ki jih prinaša redna praksa joge.


Najvišjo raven joge pa dosegajo ljudje, ki celotno življenje posvetijo raziskovanju in poučevanju joge. Prav ti so in še vedno med ljudi prinašajo tradicijo joge.


SMERNICE JOGE


Ljudje, ki dojemamo jogo kot način življenja, upoštevamo yame in niyame; jogijska prepovedi in zapovedi. To so nenasilje, sočutje, resnicoljubje, ne-kraja, nenavezanost, samonadzor, zmernost, zadovoljstvo, čistost, disciplina, samo-preučevanje.


Poznavanje filozofije joge in privrženost jogijskim kvalitetam in idejam, pomeni dvig zavesti, boljše delovanje uma, čustev, lažje upravljanje značaja, boljšo izkoriščenost potenciala itd.. Ljudje v jogi skozi prakso postajajo vedno bolj zavestni in s tem dvigajo kvaliteto svojega življenja. Kadar razvijamo kvaliteto ahimse; sočutja, nenasilja, bomo delovali in izhajali iz sočutja do sebe in drugih. Če razvijamo kvaliteto satye; resnicoljubja, bomo vedno izhajali iz ljubezni. Če se naučimo delovati v aparigrahi; nenavezanosti, bo naše življenje postalo preprosto in zlahka se bomo poslavljali od starega in se odpirali novemu.


Vse kvalitete joge poudarijo človekovo osebnost in spreminjajo človekovo razumevanje življenja, spremenijo njegova dejanja, vedenje, odnose in pogled na celotno življenje. Zato joga ni le sklop nekih tehnik, temveč je način življenja, ki ga poznamo kot jogijski način življenja.


JOGA Z DIHOM ČISTI ENERGIJSKE KANALE TELESA, KAR POVEČUJE ČUSTVENO INTELIGENCO


Joga nas nauči biti pozorni nase in nam daje sposobnost opazovanja samega sebe

Gre za zmožnost prepoznavanja lastnih čustvenih stanj in sprožilcev. Ko smo enkrat sposobni videti sebe v resnici take kot smo in znamo ravnati s svojim čustvenim telesom, nam to prinaša samozavest, lahkotnost, integriteto, povečuje stopnjo radosti in smisla za humor, kar pa je najpomembnejše – prinaša odprtost za spremembe.