Prizemljitev - OS SVETA / AXIS MUNDI


ZAKAJ SE PRIZEMLJITI IN KAJ TO POMENI?

Cilj prizemljitve je, stopiti v tok energije, ki nas povezuje z božanskim, da se predamo absolutnem. Prizemljitev je nujna, ljudje brez prizemljitve ne realizirajo idej. Gre za tako imenovano pasivno duhovnost.


KDAJ SMO PRIZEMLJENI?

  • ko v celoti sprejemamo sebe in svoje telo,

  • ko v celoti sprejemamo svojo vlogo v družini in družbi,

  • ko v celoti sprejemamo svojo državo,

  • ko v celoti sprejemamo planet Zemljo,

  • ko v celoti sprejemamo civilizacijo kot tako.

Kadar tega ne sprejemamo sebe in zgoraj naštetega, nismo prizemljeni in nimamo energije za realizacijo svojih idej.


KAJ JE AXIS MUNDI?


Axis mundi ponekod imenujejo kozmična os ali svetovna os, tudi steber sveta ali središče sveta. Ezoterična komponenta tega pojma vključuje kozmološki mit o večnem vračanju iz kaosa v harmonijo, o stični točki zemlje, nebes in podzemlja, o prostoru absolutne resnice.


Os sveta je torej ravnovesje energij; je tisto zadovoljstvo in gotovost bodisi varnost, ki jo lahko občutimo le, kadar se čutimo tesno povezane z družino, v kateri živimo, z državo, v kateri bivamo, in nenazadnje s kozmosom, ki je hkrati prostor vesolja in človekov duhovni svet.


KAKO VSPOSTAVIM AXIS MUNDI?


Gre za »os«, ki jo zavestno vzpostavimo skozi svoje telo. Praktično to lahko storimo takole: zavestno svojo pozornost usmerimo v noge, predvsem v podplate, ki se dotikajo tal – zato je najbolje, da stojimo; pri tem poskušamo čutiti pretok energije od središča Zemlje; nato svojo pozornost usmerimo v nebo – poskušamo zaznavati kozmično energijo. Stik teh dveh energij pa v našem telesu povzroči občutek »osrediščenosti«, tesne povezanosti z Zemljo in odprtost proti nebu.


Občutek te božanske energije – tako se pogosto počutijo verniki med molitvijo na svetih prostorih – nam pomaga, da se lažje spoprijemamo z vsakdanjimi težavami; da izhajamo iz sebe, in tako drugi ne morejo absolutno pogojevati našega zadovoljstva in razvoja sposobnosti, ki jih kot danost že nosimo v sebi.


Postavitev lastne osi sveta povzroči povečanje energije v našem telesu, s tem pa onemogoča vpliv »škodljivih sil«; izostri se nam orientacija – ne le kot geografski pojem, pač pa kot socialni in psihološki.


Za otroka omenjeno stanje postavi mati, in sicer, ko axis mundi postavi zase. Otrok to osrediščenost začuti – z njo dobi gotovost in trdnost pripadnosti in zavedanje o lastni vrednosti. Obenem ga tako stanje matere varuje – seveda tudi pred zbolevanjem.


KDAJ SE PRIZEMLJITI?

  • z molitvijo,

  • vsako jutro,