Kaj je KARMA?


Izraz KARMA se zelo veliko uporablja, morda je zato večkrat napačno razumljen ali celo ne-razumljen.

Beseda karma (Sanskrit: कर्म) izhaja iz sanskritske besede »karman«, kar pomeni »delati, dejanje, učinek« in je največkrat prevedena kot »delovanje«. Velikokrat enačimo karmo z usodo.

Karmo nekateri razumejo kot neke vrste ujetost v svoje življenje in zato svoje delovanje v življenju opravičujemo da imamo pač tako karmo, ki nam jo je namenil Bog / Univerzum / Kozmos .


Temu ni tako, ni višje sile, ki deluje na nas, za svoje življenje smo odgovorni sami. Karma je torej zakon delovanja, lahko jo enačimo s pregovorom: »Kar seješ, to boš žel.« Vsa živa bitja smo odgovorna za svojo karmo - svoje ravnanje in za posledice svojega ravnanja - ter posledično za osvoboditev iz samsare.


»Samsara” je pojem v Sanskrtu in opisuje neskončnost kroga rojstva, trpljenja, smrti in ponovnega rojstva, v iskanju nirvane. Karma je torej tisto, kar se dogaja v nas in okrog nas, po tem, ko mi delujemo, čeprav morda vpliva našega delovanja na naše življenje ne vidimo takoj ali morda celo nikoli.

Imamo tri vrste karme:

  • zrelo karmo / Pararabtha Karma - pripravljena za žetev, tej se ne moremo izogniti,

  • skrito karmo / Sanchita Karma - karma, ki čaka na realizacijo,

  • nastajajočo karmo / Karijamana Karma - to ustvarjamo sedaj, v tem trenutku, s svojimi mislimi, željami in delovanjem.

Glede na delitev, naša duša, vezano na zrelo karmo, dobi točno določeno telo, točno določene značilnosti in lastnosti telesa, sorodnike, prijatelje in sovražnike, družbene pogoje, da bodo nastajali pogoji za ustvarjanje nove karme, namenjene temu življenju. Tu nimamo kaj izbirati. Zato sprejmi svoje telo, ker nesprejemanje vodi v zanikanje sebe in lahko vodi v bolezenska stanja.


Vsako naše delovanje ima posledico v našem življenju. Vsak posameznik naj bi prebudil zavedanje svojega delovanja. Seveda ni zagotovila da bodo odločitve, ki prihajajo z namenom delovati iz dobrote, pozitivno poplačane. Karme ne moremo deliti na "dobro" ali "slabo". Težji izzivi, ki jih radi poimenujemo slaba karma, niso kazen, ampak lekcija iz katere se moramo nekaj naučiti.


Naučimo se, da smo se napačno vedli in tako uvidimo kako popraviti lastno vedenje. Ker le malo ljudi prostovoljno stopa po poteh spoznanj, se nas večina uči iz karmičnih lekcij.


Naš osebni izziv naj bo delovati dobro, brez pričakovanj poplačila. Naša odgovornost je sprejeti dejstvo, da vsaka naša akcija izzove reakcijo, torej smo sami kreatorji lastne prihodnosti in posledic, ki jih bomo prejeli. Ta ugotovitev naj nas vodi v boljše občutenje notranjega miru in v občutek umeščenosti.


Namaste, Monika

#karma